Thẻ bài với những tính năng đặc biệt là một trong những vật phẩm vô cùng quan trọng trong mỗi ván đấu.

Có 10 loại Thẻ bài, mỗi thẻ bài có một khả năng khác nhau.

Tận dụng tốt Thẻ bài có thể giúp bạn chuyển bại thành thắng, bởi vậy hãy tiến hóa Thẻ bài đến cấp cao nhất để nâng cao sức mạnh của mình.

Có thể nâng cấp Thẻ bài theo các bước sau: 

Bước 1: Vào giao diện Thẻ bài trên giao diện chung

Bước 2: Click vào thông tin Thẻ bài trên Thẻ bài.

Bước 3: Chọn Tiến hóa

Bước 4: Đặt các các Thẻ bài cùng cấp vào ô tiến hóa. Lưu ý, nếu các Thẻ bài không cùng cấp, sẽ không thể tiến hóa được.

Bước 5: Tiến hóa thành công

Thẻ bài sau khi tiến hóa thành công sẽ tăng chỉ số và tăng sức mạnh của các bạn trong mỗi ván đấu. 

Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm vui vẻ cùng Chinh Phục Vũ Môn!