Cách chơi của Chinh phục Vũ Môn dựa trên hoạt động “Đổ xúc sắc”. Dựa trên số điểm có được sau mỗi lượt đổ xúc sắc, người chơi sẽ được di chuyển thêm số ô trên đường bằng số điểm đó.

Tại các ô này, các bạn sẽ có thể gặp các ô có tính năng khác nhau

  • Ô Thầy giáo: bạn cần phải trả lời câu hỏi mới được đi tiếp
  • Ô người tiền sử: Bạn phải lựa chọn phá hủy tinh cầu hoặc trả tiền
  • Ô change: Bạn được ngẫu nhiên 1 tính năng khi rơi vào ô này (thêm lượt, mất lượt…)
  • Ô x2 x3: nhân đôi lượt hoặc ba lượt
  • Ô bình thường: Tại các ô này, các bạn có cơ hội đặt tinh cầu.

Tùy theo từng loại tinh cầu sẽ có giá xây, giá được thu thuế khác nhau. Tinh cầu càng cao thì thuế thu được càng cao. Mỗi vị trí tinh cầu đã xây ko thể đặt thêm tinh cầu khác mà chỉ có thể nâng cấp lên cấp cao hơn. Ngoài ra, khi các bạn có những ô đất liền kề nhau, giá thuế tại khu đất đó cũng cao gấp bội.