Mỗi trang bị đều có chỉ số riêng. Cường hóa trang bị có thể giúp trang bị tăng thêm chỉ số và giúp bạn mạnh hơn trong mỗi ván đấu. 

Có thể Cường hóa trang bị theo các bước sau:

Bước 1: Vào sửa chữa từ giao diện

Bước 2: Chọn vật phẩm muốn cường hóa, đặt vào ô Cường hóa sau đó ấn Nâng cấp

Các bạn dùng đá vàng để Cường hóa trang bị. Ngoài ra, Cường hóa cũng có tỉ lệ nhất định mới thành công. 

Có thể kiếm đá vàng tại: