Search
Close this search box.

Chính sách quyền riêng tư

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Website CPVM.VN thu thập thông tin cá nhân cần thiết từ người dùng nhằm mục đích hỗ trợ và tăng cường chất lượng dịch vụ.
 • Thông tin thu thập có thể bao gồm: tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao dịch, và các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

2. Cookies và Web Beacons

 • Chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin, bao gồm sở thích cá nhân của người dùng khi truy cập website.
 • Google, như một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookies để phục vụ quảng cáo trên website của chúng tôi. Google sử dụng DART cookie để phục vụ quảng cáo dựa trên lượt truy cập của người dùng đến website của chúng tôi và các trang web khác trên internet.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:
  • Gửi thông báo về các dịch vụ, chương trình khuyến mãi.
  • Xử lý đơn hàng, giao dịch và cung cấp dịch vụ khách hàng.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ và hỗ trợ người dùng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

5. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận

 • Dữ liệu cá nhân của người dùng chỉ được truy cập bởi nhân viên của CPVM.VN và không chia sẻ với bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan pháp luật hoặc đối tác quảng cáo như Google AdSense.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công ty CPVM
 • Địa chỉ: 9/6/1/97 tx24 phường thạnh xuân quận 12
 • Email: admin@cpvm.vn
 • Điện thoại: 0941428981

7. Phương tiện và công cụ để người dùng truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 • Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin hoặc yêu cầu hỗ trợ từ dịch vụ khách hàng của CPVM.VN.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng

 • CPVM.VN cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng, không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin này với bên thứ ba ngoại trừ các đối tác quảng cáo và theo yêu cầu của cơ quan pháp luật.

9. Thay đổi về chính sách bảo mật

 • Chúng tôi có quyền cập nhật và chỉnh sửa chính sách bảo mật mà không cần thông báo trước. Người dùng nên theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên để hiểu rõ về quyền lợi của mình.